Sector real

Sectorul real (Real sector) se referă la tranzacțiile dintr-o economie care sunt legate de producția propriu-zisă de bunuri și servicii. În acest sector intră toate activitățile legate de aprovizionarea cu resurse economice, producția propriu-zisă și fluxul de bunuri și servicii. Definirea sectorului real are ca scop delimitarea acestuia de cel financiar, în care elementele tranzacționate sunt intangibile și se referă doar la plăți și tranzacții. În sectorul real, factorii de producție, inclusiv forța de muncă, sunt utilizați pentru realizarea de produse și servicii destinate consumului. Sectorul real este unul esențial în formarea PIB-ului unei țări.

sector real
Industrial icons created by Eucalyp – Flaticon