Sector financiar (Financial sector)

Sectorul financiar (Financial sector) se referă la cadrul legal și instituțiile care privesc activitățile bancare, de investiții și de asigurare. În cadrul acestui sector sunt cuprinse toate tranzacțiile efectuate cu active financiare de pe o piață. Definirea sectorului financiar facilitează o separare clară între controlul capitalului fix și averea monetară.