Semnificație statistică

Prin semnificație statistică (Statistical significance) înțelegem un număr care exprimă probabilitatea ca rezultatul unui experiment sau studiu să se fi produs întâmplător. Acest număr poate indica un nivel de încredere sau o marjă de eroare. El surprinde probabilitatea ca între două variabile să există o legătură. Astfel, dacă un test statistic este semnificativ înseamnă că o variabilă este explicată de o alta.

Semnificație statistică
Alpha icons created by HussainDev-Icon – Flaticon

Într-un test, semnificația statistică este utilizată pentru a determina dacă ipoteza nulă trebuie să fie acceptată sau respinsă. De obicei, ipoteza nulă afirmă că nu există nicio relație între două variabile. Nivelul de semnificație standard este de 0,05 sau 5%. Altfel spus, când o variabilă explică schimbarea alteia, probabilitatea statistică este de 0,95 sau 95%.