Șoc economic

Un șoc economic (Economic shock) reprezintă modificarea imprevizibilă, de substanță a variabilelor macroeconomice și relațiilor dintre agenții de pe piață. Șocul economic are efecte profunde asupra performanței economice și asupra unor indicatori precum consumul, rata șomajului și a inflației etc. Un fenomen de acest gen va produce dezechilibre macroeconomice. Șocurile economice produc efecte variate și de durată asupra economiei și cauzează frecvent recesiuni și schimbarea fazelor ciclului economic.

șoc economic
Shocked icons created by Flat Icons – Flaticon

Aceste fenomene nu sunt predictibile și tind să surprindă factorii de decizie și agenții economici. Din această cauză, capacitatea de prevenire a lor este relativ scăzută.