Societate a cunoașterii

O societate a cunoașterii (Knowledge society) poate fi caracterizată economic, social și cultural printr-un grad ridicat de dependență față de propriul potențial de a crea cunoștințe științifice și tehnologice.  O societate a cunoașterii va permite accesul la informație a tuturor cetățenilor. De asemenea, toți cetățenii vor avea acces la servicii publice de educație. În plus, va exista o preocupare pentru conservarea divrsității culturale și vor fi combăture discriminările bazate pe rasă, religie sau sex.

Într-o societate de acest gen, se va pune accentul pe inovație și dezvoltare. Este de așteptat ca în aceasta să existe un număr ridicat de universități și de instituții de cercetare. De asemenea, numărul anual de brevete, dintr-o țară axată pe cunoaștere, va fi ridicat. Nu este greu de înțeles de ce. Extinderea și susținerea accesului la cunoștințe determină creșterea concurenței în sfera ideilor. Astfel, indivizii sunt sprijiniți să inoveze.

Societate a cunoașterii
Knowledge icons created by Smashicons – Flaticon

Dezvoltarea unei societăți de acest gen va genera avantaje semnificative pentru țara în cauză. Statele cu societăți bazate pe cunoaștere obțin avantaje competitive semnificative prin inovare. Produsele inovative au valoare adăugată mai mare pentru că există puțini producători. De asemenea, acestea le oferă țărilor origine poziții de monopol și forță de negociere.