Societate informațională

O societate informațională (Information society) este forma de organizare umană în care crearea, manipularea și distribuirea de date este principala activitate socio-economică. Dezvoltarea științei datelor este legată de societatea informațională. În aceste societăți, se lucrează cu cantități mari de date și există firme specializate în administrera datelor. Societățile informaționale se caracterizează și prin investițiile semnificative în dezvoltarea centrelor și bazelor de date.

Societate informațională
Help icons created by Smashicons – Flaticon

Societatea contemporană tinde, tot mai mult, să fie una informațională. Cele mai multe afaceri din prezent se bazează pe procesarea de cantități mari de date. Datele sunt prezente în toate fazele de funcționare ale afaceri. Astfel, pe baza acestora se decide ce să se producă, în ce cantități și cum să se ajungă la clienți.