Șomaj ciclic (Cyclical unemployment)

Șomajul ciclic (Cyclical unemployment) apare în special în fazele de recesiune ale ciclurilor economice. Creșterea numărului de șomeri are loc în special din cauza restrângerilor de activitate sau reorganizărilor companiilor. Practic, fenomenul de șomaj ciclic este un efect direct al scăderii cererii agregate. De obicei, când economia reintră în fazele de ascensiune șomajul ciclic se resoarbe.