Șomaj clasic (Classic unemployment)

Șomajul clasic (Classic unemployment) apare când salariile reale sunt menținute peste nivelul de echilibru al pieței. Această situație determină o creștere a ofertei de forță de muncă peste nivelul necesar pe piață. Persoanele care nu-și găsesc un loc de muncă din cauza salariului minim, se încadrează în categoria șomaj clasic.