Salariu minim (Minimum wage)

Prin salariu minim (Minimum wage) sau venit minim ne referim la suma de bani, stabilită de către autoritățile guvernamentale, pe care un angajator este obligat să o plătească unui salariat, pentru o munca prestată într-o anumită perioadă de timp. Venitul minim funcționează ca o bază în stabilirea salariilor, angajatorii neavând dreptul să coboare sub acest nivel al remunerației.

(2) Salariul minim se referă și la plata minimală pe care este un angajator dispus să o suporte. (3) Salariul minim se poate referi și la suma pentru care un angajat potențial este dispus să muncească.