Salariu minim

Prin salariu minim (Minimum wage) sau venit minim ne referim la suma de bani, stabilită de către autoritățile guvernamentale, pe care un angajator este obligat să o plătească lunar unui salariat, pentru o munca prestată în cadru unei norme standard. Venitul minim funcționează ca o bază în stabilirea salariilor, angajatorii neavând dreptul să coboare sub acest nivel al remunerației. În sistemul de salarizare bugetar există chiar un raport între venitul minim legal și restul salariilor. În principiu, atunci când se majorează venitul minim brut, restul salariilor din sectorul bugetar sunt indexate proporțional.

Salariu minim
Minimum icons created by Flat Icons – Flaticon

(2) Salariul minim se referă și la plata minimală pe care un angajator este dispus să o suporte.

(3) Salariul minim se poate referi și la suma pentru care un angajat potențial este dispus să muncească.