Venit minim (Minimum income)

Prin venit minim (Minimum income) sau salariu minim ne referim la suma de bani, stabilită de către autoritățile guvernamentale, pe care un angajator este obligat să o plătească unui salariat, pentru o munca prestată într-o anumită perioadă de timp. Venitul minim funcționează ca o bază în stabilirea salariilor, angajatorii neavând dreptul să coboare sub acest nivel al remunerației.