Venit mixt

Prin venit mixt (Mixed income) ne referim la veniturile obținute din utilizarea a cel puțin doi factori de producție. De obicei, în activitatea economică se folosește un amestec de factori de producție și este greu de calculat aportul fiecăruia. Exemplul clasic folosit pentru descrierea acestei situații este cel al micilor exploatații agricole. În acest caz, venitul fermierului care deține exploatația va fi compus din câștigul generat de muncă și cel generat de terenul agricol. Astfel, venitul mixt va fi generat de factorii pământ și capital.

venit mixt
Agriculture icons created by Prosymbols Premium – Flaticon

La fermele mai mari, există și investiții semnificative în capital. Acestea pot fi dotate cu echipamente automatizate de exploatarea a terenului, cu silozuri, cu sisteme de irigații etc. În acest caz, când unul din proprietari va fi și angajat al fermei, venitul său mixt se va baza pe trei factori de producție. Câștigurile sale vor fi avea la bază contribuția factorilor muncă, pământ și capital.

Venitul mixt apare în orice afacere mică în care cel puțin un asociat este și salariat. El va avea un venit compus din remunerația propriu-zisă a muncii și din profitul redistribuit. Altfel spus, în acest caz, venitul mixt va fi format din câștigurile generate de factorul capital (partea din firmă deținută) și cel muncă (salariul).