Profit repartizat (Distributed profit)

Prin profit repartizat (Distributed profit) ne referim la partea din câștigul financiar obținut de companie care este distribuită către proprietarii firmei într-o anumită perioadă de timp. Profitul se distribuie în urma unei decizii a Adunării Generale a Asociaților. În cadrul acestei adunări, proprietarii firmei votează proporțional cu numărul de părți sociale sau acțiuni pe care le dețin. Profitul se repartizează sub formă de dividende proporțional cu numărul de părți sociale sau acțiuni deținute.