Progres tehnologic (Technological progress)

Un progres tehnologic (Technological progress) se referă la o îmbunătățire a proceselor și echipamentelor prin care se prelucrează factorii de producție pentru realizarea de bunuri și sericii. Acest tip de progres presupune o creștere a eficienței tehnologice de combinare a resurselor astfel încât să poată fi crescută cantitatea și calitatea produselor. Progresul tehnologic permite îmbunătățirea alocării optime a resurselor (optimul Pareto).