Progres tehnologic (Technological progress)

Progresul tehnologic (Technological progress) se referă la îmbunătățirea proceselor și echipamentelor prin care se prelucrează factorii de producție. Cu alte cuvinte, conceptul de progres tehnologic presupune perfecționarea utilajelor și a procedurilor utilizate în realizarea de bunuri și servicii. Acest tip de progres presupune o creștere a eficienței tehnologice de combinare a resurselor utilizate. Procesele mai eficiente permit creșterea cantității și calității produselor obținute. Într-un sens, progresul tehnologic permite îmbunătățirea alocării optime a resurselor (optimul Pareto).

Progres tehnologic
Image by jcomp on Freepik

Un efect al progresului tehnologic este reducerea costurilor de producție. Îmbunătățirea tehnologiilor de producție permite reducerea rebuturilor asociate și a cantității de deșeuri. De exemplu, instrumentele de tăiere de mare precizie permit optimizarea utilizării materialelor brute. În plus, utilizarea de instrumente de măsurare permite maximizarea numărului de bucăți care poate fi obținut dintr-o bucată de material.

Conceptul de progres tehnologic (2) se poate referi și la îmbunătățirea caracteristicilor produselor finale. În acest caz, progresul poate presupune dezvoltarea de noi funcții sau creșterea eficienței energetice. Îmbunătățirea produselor se realizează în special prin inovații. Adăugarea de funcții suplimentare la un produs poate elimina necesitatea utilizării unor bunuri complementare. De exemplu, dezvoltarea telefoanelor inteligente a determinat o scădere a pieței pentru aparate de fotografiat.