Progres economic (Economic progress)

Progresul economic (Economic progress) surprinde, conform economistului austriac Ludwig von Mises, acumularea de capital într-o măsură care depășește creșterea populației. Practic, conceptul de progres economic măsoară modul în care crește dotarea cu capital per cap de locuitor. O dotare superioară permite obținerea de rezultate economice mai bune. De asemenea, progresul economic poate fi analizat și prin raportarea la starea anterioară a unei economii. Creșterea dotării cu capital reflectă evoluția acesteia.