Progres economic (Economic progress)

Progresul economic (Economic progress) surprinde, conform economistului austriac Ludwig von Mises, acumularea de capital într-o măsură care depășește creșterea populației. Practic, conceptul de progres economic măsoară modul în care crește dotarea cu capital per cap de locuitor. O dotare superioară permite obținerea de rezultate economice mai bune. De asemenea, progresul economic poate fi analizat și prin raportarea la starea anterioară a unei economii. Se consideră că o economie în care au apărut facilități noi de producție este una care a progresat. Creșterea dotării cu capital reflectă evoluția acesteia.

progres economic
Work in progress icons created by Aranagraphics – Flaticon

Progresul economic poate fi privit și din perspectiva ponderii celor trei sectoare. Astfel, o economie în care sectorul primar are cea mai mare pondere este una subdezvoltată. Într-o țară dezvoltată, ponderea cea mai mare o va avea sectorul terțiar.