Șomaj tehnologic (Technological unemployment)

Șomajul tehnologic (Technological unemployment) apare când, în urma progreselor tehnologice, unii angajați își pierd locul de muncă. Astfel, în urma schimbărilor tehnologice precum automatizarea și robotizarea procesului de producție, unii angajați nu reușesc să se adapteze la noile metode de lucru. Ca urmare a inadaptării lor, aceștia intră în șomaj, voluntar sau involuntar. Situația de șomaj tehnologic este un caz particular pentru că nu este un efect al fluctuațiilor de cerere și ofertă.