Spor salarial (Wage benefit)

Prin spor salarial (Wage benefit) înțelegem beneficiul adițional pe care îl poate obține un angajat pe lângă salariul de bază. Sporurile sunt acordate pentru diferite motive, de la condiții dificile de lucru până la beneficii suplimentare acordate de către angajatori. Aceste beneficii pot fi acordate ca vouchere, ca sume fixe sau procente aplicate asupra salariilor.