Studiu de fezabilitate

Studiul de fezabilitate (Fesability study) este o analiză a șanselor de reușită ale unui proiect. Un studiu de acest tip ține cont de aspecte la nivel macro și micro, cum sunt cele economice, tehnice, legale, de planificare etc. Un studiu de fezabilitate este folosit înainte de luarea unei decizii financiare, cu implicații majore pe termen mediu și lung. Studiile sunt foarte importante pentru că oferă informații cruciale când este vorba de decizii riscante.

Acest tip de analiză poate să fie realizată pe baza unui studiu de pre-fezabilitate sau poate porni de la zero.

Studiile pot fi realizate și într-o manieră specializată. De exemplu, o firmă ar putea analiza fezabilitatea tehnică a realizării unui produse.

Studiu de fezabilitate
Case study icons created by SBTS2018 – Flaticon

Studiile sunt esențiale pe piețele de pe care ieșirea este dificilă, unde există riscul blocării capitalului. Aici ele trebuie să fie extrem de complexe și să surprindă șansele de succes ale produsului. De exemplu, dacă o investiție în industria grea se dovedește neprofitabilă, firma va avea dificultăți să lichideze activele și să-și limiteze pierderile.

Un studiu de acest tip este mai complex decât o analiză cost-beneficiu. Studiul urmărește să vadă dacă produsul poate fi dezvoltat conform specificațiilor și poate avea succes pe piață. Printr-o analiză cost beneficiu  se verifică doar dacă un produs va fi suficient de profitabil.