Studiu de fezabilitate (Fesability study)

Studiul de fezabilitate (Fesability study) este o analiză a șanselor de reușită ale unui proiect. Un studiu de acest tip ține cont de aspecte la nivel macro și micro, cum sunt cele economice, tehnice, legale, de planificare etc. Un studiu de fezabilitate este folosit înainte de luarea unei decizii financiare, cu implicații majore pe termen mediu și lung. Studiile sunt foarte importante pentru că oferă informații cruciale când este vorba de decizii riscante.