Studiu de pre-fezabilitate

Un studiu de pre-fezabilitate (Pre-fesability study) este o analiză documentară care precede studiul de fezabilitate. Acesta investighează dacă un concept de produs sau de serviciu satisface nevoi reale ale clienților. Companiile solicită aceste studii pentru a nu se angaja în cheltuieli de cercetare și dezvoltare de produse pentru care nu există cerere.

Studiu de pre-fezabilitate
Study icons created by Vectors Tank – Flaticon

De asemenea, studiul de pre-fezabilitate analizează barierele și limitările tehnice, economice, sociale și de mediu care ar putea să intervină în lansarea produsului sau serviciului pe piață. Practic, în cadrul unui studiu de pre-fezabilitate se realizează evaluări ale fezabilității unui set de soluții. De asemenea, are loc și o analiză inițială a costurilor implicate de aceste soluții.