Țară în curs de dezvoltare

O țară în curs de dezvoltare (Developing countries) este definită prin raportarea anumitor indicatori la cei din țările dezvoltate. O țară în curs de dezvoltare poate urmări evoluția PIB per capita, baza industrială a țării, indicele dezvoltării umane etc.  Frecvent, țările în curs de dezvoltare înregistrează probleme semnificative în ceea ce privește calitatea vieții. Și, în procesul lor de dezvoltare, acestea depun eforturi să recupereze decalajul. Populațiile din țările în curs de dezvoltare se confruntă cu indicatori deficitari, față de statele dezvoltate.  Acestea au, de exemplu, acces limitat la apă potabilă, canalizare, poluare ridicată, infrastructură deficitară, servicii de sănătate care lasă de dorit, epidemii cu boli care în țările dezvoltate au fost eradicate etc.

Țară în curs de dezvoltare
Poverty icons created by GOWI – Flaticon