Produs Intern Brut per capita

Produsul Intern Brut per capita (Per Capita Gross Domestic Product) înțelegem un indicator macroeconomic, exprimat monetar, folosit pentru a calcula cât produce în medie locuitorul unei țări. Indicatorul Produs Intern Brut per capita se calculează prin împărțirea PIB-ului unei țări la populația sa totală. Formula pentru calcul este:

PIBpc = PIB/Pt

unde,

  • PIBpc – PIB per capita;
  • PIB – produs intern brut;
  • Pt – populație totală.

Indicatorul mai este cunoscut și ca Produs Intern Brut pe cap de locuitor. Produl Intern Brut pe cap de locuitor este folosit ca indicator pentru a realiza comparații între statele lumii. Nivelul PIB-ului per capita poate indica diferențele de dezvoltare economică dintre două țări.

Produs Intern Brut per Capita
Per capita icons created by Freepik – Flaticon