Taxă vamală (Custom duty)

Taxele vamale (Custom duty) sunt tarife impuse, la trecerea frontierei, asupra produselor importate dintr-o altă țară. O taxă vamală are scopuri variate, dintre care putem menționa: colectarea de bani la buget, protejarea industriilor naționale etc.