Taylorism (Taylorism)

Taylorismul (Taylorism) este un sistem de management, dezvoltat de Frederick Winslow Taylor la începutul secolului XX. Acest sistem propune evaluarea și împărțirea procesului de producție în activități specializate repetitive. În taylorism munca intensivă nu era și eficientă. Taylor a propus în lucrarea sa din 1909, „Principiile managementului științific” optimizarea și simplificarea proceselor de muncă, pentru a crește productivitatea. Principiile dezvoltate de Taylor au stat la baza dezvoltării, de către Henry Ford, a producției pe bandă.