Taxă vamală preferențială (Preferential customs duty)

O taxă vamală preferențială (Preferential customs duty) este aplicată produselor importate din anumite țări. Tarifele aplicate pe produsele importate din aceste țări sunt mai mici decât cele generale, aplicate pentru restul țărilor. Acest tip de taxe se practică pentru a ajuta anumite țări să se dezvolte. Aceste state sunt slab dezvoltate și nu au o mare varietate industrială. Sprijinul unora dintre aceste industrii le permite acestor țări să se capitalizeze.