Teoria dividendelor reziduale

Teoria dividendelor reziduale (The theory of residual dividend) este o metodă prin care se calculează dividendele datorate acționarilor unei companii. Metoda presupune împărțirea profitului înregistrat de companie în capital de reinvestit și resurse care urmează să fie distribuite acționarilor. Astfel, dintr-o parte a profitului urmează să se facă investiții de capital urmând ca din diferență să se plătească dividende către acționari. Numele teoriei este dat de faptul că dividendele se plătesc din părțile (resturile) neutilizate ale profitului. Această teorie presupune ca firma să fie preocupată activ de capitalizarea și dezvoltarea sa. Chiar dacă dividendele sunt mai scăzute, acționarii câștigă pentru că în urma investiției valoarea acțiunilor crește.

teoria dividendelor reziduale
Cost icons created by noomtah – Flaticon