Teoria habitatului preferat

Teoria habitatului preferat (The theory of preferred habitat) este un model bazat pe analiza investitorilor de pe piața de obligațiuni. Acest model analizează preferințele investiționale și asumarea riscurilor în schimbul unor prime. În principiu, aceștia preferă să investească în titluri de valoare cu o anumită scadență, dar sunt dispuși să-și asume riscuri și să achiziționeze obligațiuni cu alte termene de scadență, în schimbul unor prime de risc. Conform teoriei, investitorii preferă titlurile de valoare pe termen scurt, chiar dacă cele pe termen lung au randamente superioare. Strategia le permite să capitalizeze mai repede veniturile generate de către plasamentele lor și să-și ruleze mai repede capitalul.

Teoria habitatului preferat
Institution icons created by Wichai.wi – Flaticon