Testare empirică

O testare empirică (Empirical testing) este metoda de cercetare în cadrul căreia se obțin cunoștințe prin folosirea de observații și experiențe directe și indirecte. Această metodă este una inductivă, pentru că pleacă de la un număr redus de cazuri și extrapolează la nivel general. Acesta este și motivul pentru care testările empirice sunt folosite mai degrabă pentru analize la nivel microeconomic. De exemplu, firmele care lansează produse noi pot să le testeze empiric reacția unor clienți selecționați. Astfel, acestea se pot pregăti pentru reacțiile agenților cererii și își pot ajusta produsele.

testare empirică
Lab icons created by Prosymbols – Flaticon

Altfel spus, această metodă presupune utilizarea de experimente pentru a valida o ipoteză.