Timp de muncă (Working time)

Timpul de muncă (Working time) se referă la programul prevăzut în contractul de muncă al unui angajat. Practic, prin timp de muncă înțelegem orele lucrate și remunerate ale unui angajat. Acestea pot cuprinde norma standard și eventualele ore suplimentare prestate, în limitele și condițiile legii. De asemenea, conceptul de timp de lucru se poate referi și la intervalul orar în care angajatul prestează activitatea lucrativă.