Teoria căutării (Search theory)

Teoria căutării (Search theory) afirmă că vânzătorii și cumpărătorii nu își găsesc instant parteneri de schimb. Aceștia trebuie să depună eforturi semnificative pentru a-și găsi parteneri. În practică nu există transparența pieței și informarea perfectă, din modelele concurențiale teoretice, astfel că vânzătorii și cumpărătorii trebuie să depună eforturi pentru a găsi parteneri de schimb. Pe piață apar fricțiuni între cerere și ofertă înainte ca acestea să se echilibreze.