Teoria căutării

Teoria căutării (Search theory) afirmă că vânzătorii și cumpărătorii nu își găsesc instant parteneri de schimb. Aceștia trebuie să depună eforturi semnificative pentru a-și găsi parteneri. În practică, nu există transparența perfectă a pieței, din modelele concurențiale teoretice, astfel că vânzătorii și cumpărătorii trebuie să depună eforturi pentru a găsi parteneri de schimb. Pe piață apar constant fricțiuni între cerere și ofertă și acestea se află într-o permanentă echilibrare. Echilibrul este mai degrabă un deziderat teoretic. Statusul real al piețelor este de căutare a echilibrului.

teoria căutării
Hr icons created by Canticons – Flaticon

Efortul agenților economici este simplificat de existența banilor. Realizarea unei tranzacții într-un sistem bazat pe troc era cu mult mai dificilă.