Tantiemă

Tantiema (Profit sharing) este o parte din profitul unei companii care este distribuită managerilor, membrilor consiliilor de administrație etc. Acest instrument de plată a fost introdus pentru a motiva personalul administrativ să depună eforturi în direcția maximizării profitului. Dreptul la o parte din profitul companiei îi motivează pe angajați să depună eforturi mai mari în vederea atingerii obiectivelor. Acționarii cedează o parte din profit, dar câștigă din creșterea marjei.

Tantiemă
Revenue icons created by SBTS2018 – Flaticon

O formă mai modernă a tantiemei constă în alocarea de acțiuni către personalul cheie din cadrul firmelor. Acțiunile acordate în acest fel nu pot fi înstrăinate o anumită perioadă de timp.