Tantiemă (Profit sharing)

Tantiema (Profit sharing) este o parte din profitul unei companii care este distribuită managerilor, membrilor consiliilor de administrație etc. Acest instrument de plată a fost introdus pentru a motiva personalul administrativ să depună eforturi în direcția maximizării profitului. O formă mai modernă a tantiemei constă în alocarea de acțiuni către personalul cheie din cadrul firmelor.