Titlu

Titlul (Title) este documentul cu putere legală prin care se înregistrează și demonstrează dreptul de proprietate pentru un activ. Un titlu poate să acopere drepturile de proprietate pentru active tangibile sau intangibile. De exemplu, acesta poate să se refere la deținerea, de către un individ, a unui imobil sau a unui instrument financiar. Exemple de instrumente financiare sunt acțiunile, obligațiunile etc.

titlu
Title icons created by Freepik – Flaticon

Altfel spus, acesta confirmă dreptul de proprietate a unui imobil sau unei valori mobiliare. Titlul de proprietate îi conferă deținătorului o serie de drepturi și de obligații. De exemplu, el are dreptul la beneficiile și  veniturile generate de respectiva proprietate, dar are și obligațiile aferente.