Transparență financiară (Financial transparency)

Prin transparență financiară (Financial transparency) înțelegem politica organizațională dintr-o companie de a-și informa angajații în legătură cu principalii indicatori ai performanței ei. Prin informarea angajaților în aspecte legate de situația financiară și evoluția companiei se urmărește stimularea și implicarea lor mai profundă în activitatea firmei.