Trust

Trustul (Trust) este o relație fiduciară în care o parte (în engleză „Trustor”) îi cedează unele bunuri unui administrator (în engleză „Trustee”), care va acționa ca un proprietar nominal, în beneficiul unor terți. Practic, un trust desemnează o împuternicire de administrare a unor bunuri. Astfel de trusturi sunt create frecvent când moștenitorii unei averi sunt minori. În acest caz, proprietarul averii lasă indicii testamentare privind modul de administrare al averii până când urmașii împlinesc o vârstă specificată de el.

trust
Administrator icons created by itim2101 – Flaticon

(2) În România, termenul de trust este folosit, eronat, pentru a desemna o întreprindere care integrează mai multe companii. Se face o confuzie cu ideea de corporație. În astfel de structură, integrarea companiilor este realizată pe verticală sau orizontală pentru controlarea și monopolizarea pieței.