Teorema lui Euler

Teorema lui Euler (Euler’s theorem) aplicată în știința economică afirmă că având o funcție de producție f (L, K) a factorilor muncă și capital, dacă aceștia sunt remunerați conform productivității lor marginale, atunci plata totală a acestora este egală cu produsul dintre gradul de omogenitate al funcției și outputul realizat. Altfel spus, plata factorilor de producție se va realiza pe baza valorii produselor marginale generate de către aceștia. Plata proprietarilor de factori de producție realizată pe vaza produselor marginale va egala valoarea produsului total. Aceasta teoremă are la bază studiile  matematicianului elvețian Leonhard Euler.

Teorema lui Euler
Scenario icons created by Fragneel – Flaticon

Teorema  a fost demonstrată pentru o funcție de producție Q = f(L, K) cu randamente constante. Forma acesteia este:

Q = VPmL * L + VPmK * K

unde,

  • Q – produs total;
  • VPmL – valoarea produsului marginal al factorului muncă;
  • L – factorul de producție muncă;
  • VPmK – valoarea produsului marginal al factorului capital;
  • K – factorul de producție capital.