Teorema lui Euler (Euler’s theorem)

Teorema lui Euler (Euler’s theorem) aplicată în știința economică afirmă că având o funcție de producție f (L, K) a factorilor muncă și capital, dacă aceștia sunt remunerați conform productivității lor marginale, atunci plata totală a acestora este egală cu produsul dintre gradul de omogenitate al funcției și outputul realizat.