UNCTAD

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) este organismul interguvernamental permanent înființat de Adunarea Generală a ONU în 1964. Acest  organism a fost fondat pentru a promova comerțul, investițiile, dezvoltarea și integrarea în economia globalizată a țărilor în curs de dezvoltare. Organizația are circa 190 de membri. Aceste țări sunt sprijinite să utilizeze comerțul, să atragă mai multe investiții, să-și dezvolte sistemele financiare etc. Statele membre se întrunesc la fiecare patru ani în cadrul unei conferințe. În cadrul UNCTAD există patru divizii:

  • pentru globalizare și strategii de dezvoltare;
  • comerț internațional;
  • investiții, tehnologie și dezvoltarea întreprinderilor;
  • infrastructura serviciilor.

De asemenea, în cadrul organizației funcționează și Biroul Coordonatorului Special pentru țările cel mai puțin dezvoltate, fără ieșire la mare și insulare în curs de dezvoltare (OSC-LDC).

UNCTAD
Valuta de plată (Currency of payment) este o monedă folosită în efectuarea unei tranzacții, conform contractelor de la baza acesteia. De obicei, indicarea valutei de plată este necesară în tranzacțiile internaționale. În relațiile comerciale internaționale, se negociază de la bun început valuta în care urmează să se facă plata. De obicei, se alege o valută forte și schimbarea acesteia este extrem de dificilă. Modificarea valutei contractuale se poate realiza doar prin exploatarea unei poziții de forță. De exemplu, în 2022 Rusia a forțat statele europene să accepte rubla ca monedă de plată pentru livrările de gaz metan. Scopul a fost însă o încercare de stopare a devalorizării rublei.
Money icons created by photo3idea_studio – Flaticon