UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) este organismul interguvernamental permanent înființat de Adunarea Generală a ONU în 1964. Acest  organism a fost fondat pentru a promova comerțul, investițiile, dezvoltarea și integrarea în economia globalizată a țărilor în curs de dezvoltare. Organizația are circa 190 de membri. Aceste țări sunt sprijinite să utilizeze comerțul, să atragă mai multe investiții, să-și dezvolte sistemele financiare etc. Statele membre se întrunesc la fiecare patru ani în cadrul unei conferințe. În cadrul UNCTAD esxistă patru divizii:

  • pentru globalizare și strategii de dezvoltare;
  • comerț internațional;
  • investiții, tehnologie și dezvoltarea întreprinderilor;
  • infrastructura serviciilor.

De asemenea, în cadrul organizației funcționează și Biroul Coordonatorului Special pentru țările cel mai puțin dezvoltate, fără ieșire la mare și insulare în curs de dezvoltare (OSC-LDC).