Utilitatea medie

Utilitatea medie (Average utility) măsoară satisfacția pe care o produce o doză, dintr-un bun economic, consumată de către un individ. Practic, aceasta reflectă satisfacția medie generată de consumul unei unități. Pentru calculul ei putem utiliza următoarea formulă:

UM = UT/q

unde,

  • UM – utilitate medie;
  • UT – utilitate totală;
  • q – cantitatea dintr-un bun consumată de individ.

Acest concept este utilizat în cadrul utilității cardinale. Aceasta din urmă permite operații aritmetice, deci în cadrul său calcularea unei medii ar fi fezabilă. Desigur, aplicabilitatea practică este doar teoretică pentru că în practică nimeni nu poate calcula nivelul total de utilitate al unei persoane.

Utilitate medie
Satisfaction icons created by Eucalyp – Flaticon