Utilitatea medie (Average utility)

Utilitatea medie (Average utility) măsoară satisfacția pe care o produce o doză, dintr-un bun economic, consumată de către un individ. Practic, aceasta reflectă satisfacția medie generată de consumul unei unități. Pentru calculul ei putem utiliza următoarea formulă:

UM = UT/q

unde,

  • UM – utilitate medie;
  • UT – utilitate totală;
  • q – cantitatea dintr-un bun consumtă de individ.