Utilizarea pământului (Land use)

Utilizarea pământului (Land use) reprezintă procesul prin care se administrează și modifică terenurile din mediul natural pentru a fi utilizate în scop agricol sau antropic. Un exemplu de utilizare a terenului poate să fie desțelenirea unei suprafețe de pădure, pentru agricultură.

(2) Utilizarea pământului se referă și la destinația care este acordată unei suprafețe de pământ. De exemplu, o suprafață de teren poate să fie destinată agriculturii sau construcțiilor.