Utilizarea resurselor (Resource use)

Utilizarea resurselor (Resource use) este procesul prin care se prelevează, transformă și întrebuințează, în procesul de producție, elemente din mediul înconjurător. În acest sens restrâns, prin resurse înțelegem pământul, lemnul, apa și mineralele. Resursele pot fi materiale, umane, de capital etc. Într-un sens larg, prin utilizarea resurselor, ne referim și la inputurile de factori umani și capital în procesul de producție.