Venit nominal per capita (Nominal income per capita)

Venitul nominal per capita (Nominal income per capita) este indicatorul care măsoară media venitului național, exprimată în unități monetare curente. Indicatorul venit nominal per capita se obține prin împărțirea venitului nominal național la populația totală. Se poate utiliza următoarea formulă:

Vnc = VNN/PT

unde,

  • Vnc – venit nominal per capita;
  • VNN – venit nominal național;
  • PT – populație totală.