Venit nominal per capita

Venitul nominal per capita (Nominal income per capita) este indicatorul care măsoară media venitului național, exprimată în unități monetare curente. Indicatorul venit nominal per capita se obține prin împărțirea venitului nominal național la populația totală. Se poate utiliza următoarea formulă:

Vnc = VNN/PT

unde,

  • Vnc – venit nominal per capita;
  • VNN – venit nominal național;
  • PT – populație totală.
venit nominal per capita
Population icons created by noomtah – Flaticon

Indicatorul este util pentru compararea situației economice din țări diferite. Statele lumii au populații diferite și este normal ca veniturile nominale naționale să nu coincidă. Utilizarea unui indicator mediu, per cap de locuitor, ne oferă informații mai corecte despre dezvoltarea unei țări.