Venit nominal per capita (Nominal income per capita)

Venitul nominal per capita (Nominal income per capita) este indicatoru care măsoară media venitului național, exprimată în unități monetare curente. Indicatorul venit nominal pe cap de locuitor se obține prin împărțirea venitului nominal național la populația totală. Se poate utiliza următoarea formulă:

Vnc = VNN/PT

unde,

  • Vnc – venit nominal per capita;
  • VNN – venit nominal național;
  • PT – populație totală.