Venit nominal (Nominal income)

Venitul nominal (Nominal income) reprezintă suma de bani încasată de către o persoană fizică sau juridică, sub forma salariului, încasării sau profitului, exprimată în unități monetare curente. Un venit nominal nu este ajustat cu rata inflației sau deflației. Acesta se referă suma absolută de bani încasată de către o persoană. Nefiind ajustat cu rata inflației, acest indicator nu surprinde modificarea puterii de cumpărare.