Valoare de achiziție

Conceptul de valoare de achiziție (Acquisition value) se referă percepția clientului asupra valorii relative a unui bun în momentul cumpărării. Aceasta se poate estima ca o valoare subiectivă ponderată, rezultată din diferența dintre suma pe care un client este dispus să o plătească pentru un bun și prețul propriu-zis al acestuia.

valoare de achiziție
Acquisition icons created by Uniconlabs – Flaticon

(2) Valoarea de achiziție se referă și la prețul la care este cumpărat un activ. Acesta este relevantă când valoarea activului este una fluctuantă, cu volatilitate relativ ridicată. De exemplu, pentru evaluarea corectă a investiției într-o acțiune, este necesară raportarea valorii prezente la cea de achiziție.