Valoare de piață

Prin valoare de piață (Market value) înțelegem prețul la care agenții cererii și ai ofertei acceptă să tranzacționeze un produs sau serviciu. Acest preț este determinat în urma întâlnirii cererii și ofertei pe piață. Prețul fluctuează în timp, în funcție de modul în care evoluează oferta și cererea. Astfel, dacă pe fondul scăderii ofertei bunul devine rar, valoarea de piață va crește. Similar, o scădere a cererii va determina și o micșorare a valorii de piață. Valoarea de piață reflectă o percepție subiectivă asupra utilității unui bun. O persoană care crede că prin consumul unui bun își va satisface o nevoie va fi mai dispusă să plătească prețul pieței.  De obicei, valoarea de piață este diferită de cea contabilă.

Valoare de piață
Value icons created by Uniconlabs – Flaticon