Rata sărăciei

Rata sărăciei (Poverty rate) este un indicator care măsoară ponderea în populația totală a persoanelor care trăiesc sub un anumit prag al venitului. Indicatorul facilitează măsurarea nivelului sărăciei și inegalității dintr-o regiune sau țară. Aceasta poate fi calculată cu ajutorul următoarei formule:

Rs = Pvsp/Pt *100

unde,

  • Rs – rata sărăciei;
  • Pvsp – număr persoane cu venituri sub pragul sărăciei;
  • Pt – populație totală.
Rata sărăciei
Poor icons created by Freepik – Flaticon

În funcție de metoda utilizată pentru calculul ratei sărăciei, putem vorbi despre:

  • o rată a sărăciei bazată pe venit  – Acesta se referă la procentul populației care trăiește cu un venit aflat sub pragul sărăciei;
  • o rată a sărăciei bazată pe indicatori multidimensionali – Acest tip de rată este mai complexă și presupune corelarea altor factori, precum accesul la servicii de bază, la educație, la sănătate etc.

Vezi și conceptele de sărăcie, pragul sărăciei și sărăcie energetică.