Valoare subscrisă (Subscription value)

O valoare subscrisă (Subscription value) este prețul static oferit acționarilor unei companii când participă la subscrierea de acțiuni suplimentare. Aceștia au dreptul să participe la subscrieri pentru a-și păstra cota parte în controlul companiei. Prin acest mecanism, proprietarii actuali beneficiază de o protecție suplimentară față de noii acționari. Ei își pot păstra majoritatea, când se schimbă structura firmei.