Valoare subscrisă (Subscription value)

O valoare subscrisă (Subscription value) reprezintă prețul static de care beneficiază acționarii existenți dintr-o companie când participă la subscrierea de acțiuni suplimentare. Aceștia au dreptul să participe la subscrieri pentru a-și păstra cota parte în controlul companiei.