Venit primar (Primary income)

Un venit primar (Primary income) se referă la un câștig financiar al unei gospodării participante la procesul de producție. Între veniturile primare sunt incluse salariile angajaților, contribuțiile lor sociale și alte venituri. De exemplu, în veniturile primare ale gospodăriilor pot fi incluse și beneficiile produse de alte active, precum terenuri, acțiuni etc.