Valoare de inventar (Inventory value)

O valoare de inventar (Inventory value)  se referă la costul monetar al bunurilor de inventar dintr-o companie, la finalul unui exercițiu financiar. Aceasta se referă la costul inventarului nevândut la finalul exercițiului contabil. Metodele de evaluare a inventarului sunt:

  • LIFO (last in, first out – ultimele intrate, primele ieșite);
  • FIFO (First in, first out – primele intrate, primele ieșite;
  • CMP (cost mediu ponderat);
  • metoda identificării specifice.