Valoare adăugată (Added value)

Prin valoare adăugată (Added value) înțelegem diferența dintre prețul de vânzare final și costurile implicate de realizarea produsului. Într-un ciclu de producție există foarte multe părți implicate care adaugă succesiv valoare, până la formarea bunului final. Acest principiu de evaluare a ceea ce se creează într-o economie, stă la baza taxării valorii adăugate. Valoarea adăugată care se taxează este mai scăzută decât pare la prima impresie, pentru că părțile implicate își deduc taxele.