Valoare obiectivă (Objective value)

O valoare obiectivă (Objective value) este cea care nu ține de percepția, opiniile sau convingerile unui individ. Aceasta este apreciată pe baza unor seturi de criterii și reguli independente de individ. Pe piață valoarea bunului este dată de raritate și de dimensiunea cererii și nu pe baza percepției unui individ oarecare.