Valoare (Value)

Prin valoare (Value) înțelegem măsura beneficiilor obținute de un agent economic în urma consumului unui produs sau serviciu. Valoarea este exprimată monetar și este determinată pe piață, la întâlnirea cererii și a ofertei. Aceasta este egală cu suma maximă pe care un agent economic este dispus să o plătească pentru un bun.