Valoare prezentă (Present value)

O valoare prezentă (Present value) sau actualizată este o estimare a unei sume din momentul de față a unor venituri din viitor, în condițiile unei rate de rentabilitate cunoscute. Calculul valorii prezente este esențial pentru a evalua veniturile și datoriile viitoare. Cunoașterea acestor date permite elaborarea unor strategii de dezvoltare realiste. Estimarea este necesară pentru a compara capitalul prezent cu cel viitor, fapt care schimbă datele unei investiții. De exemplu, o firmă ar putea să-și folosească acum capitalul pentru dezvoltare dacă valoarea viitoare a acestuia este mai scăzută.