Valoare actualizată

Prin valoare actualizată (Present value) înțelegem estimarea unei sume din prezent pentru venituri din viitor, în condițiile unei rate de rentabilitate cunoscute. Calculul valorii actualizate este esențial pentru a evalua veniturile și datoriile viitoare. Prin cunoașterea acestor date am putea obține cunoștințele necesare pentru a elabora strategii de dezvoltare realiste. Altfel spus, am putea evita investiții care nu au potențialul să genereze venituri pe măsură. Estimarea este necesară pentru a compara capitalul din prezent cu cel viitor, fapt care poate schimba datele unei investiții. De exemplu, o firmă ar putea să-și folosească acum capitalul pentru dezvoltare dacă valoarea viitoare a acestuia este mai scăzută.

valoare actualizată
Loan icons created by Eucalyp – Flaticon