Valoare actualizată (Present value)

O valoare actualizată (Present value) sau prezentă este o estimare a unei sume din momentul de față a unor venituri din viitor, în condițiile unei rate de rentabilitate cunoscute. Calculul valorii actualizate este esențial pentru a evalua veniturile și datoriile viitoare. Cunoașterea acestor date ar putea elabora strategii de dezvoltare realiste. Estimarea este necesară pentru a compara capitalul din prezent cu cel viitor, fapt care ar schimba datele unei investiții. De exemplu, o firmă ar putea să-și folosească acum capitalul pentru dezvoltare dacă valoarea viitoare a acestuia este mai scăzută.